(Fiscale) oudedagsreserve

De oudedagsreserve, voorheen de fiscale oudedagsreserve ofwel FOR, geeft u als ondernemer de mogelijkheid belastingvrij geld opzij te zetten voor uw pensioen. Wat levert dat op?

Oudedagsreserve
De oudedagreserve is voor ondernemers een van de mogelijkheden om de opbouw van een pensioen te versnellen. U kunt hiermee belastingvrij sparen. De oudedagsreserve stond voorheen bekend als de FOR, ofwel de fiscale oudedagsreserve.

12% van de winst
Elk jaar mag u voor de oudedagsreserve 12% van de winst uit uw bedrijf reserveren. Dat bedrag mag in 2013 niet boven de € 9.542,- uitkomen (2012: eveneens € 9.542,-).
Bovendien moet u het bedrag dat u wilt toevoegen, eerst verminderen met de pensioenpremie die u al van de winst hebt afgetrokken. Verder is de toevoeging maximaal het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar uitkomt boven de oudedagsreserve aan het begin van het kalenderjaar.

Hogere AOW-leeftijd
Vanwege de verhoging van de AOW-leeftijd gaat de dotatie aan de oudedagsreserve in 2014 omlaag van 12% naar 10,9% van de winst. vervolgens wordt dit percentage met 0,4% verlaagd bij iedere verdere verhoging van de pensioenleeftijd met een jaar.

Uitstel van belasting
De 12% valt niet direct de inkomstenbelasting en dat is een groot voordeel. Er is echter alleen sprake van uitstel van belasting. U moet namelijk alsnog met de fiscus afrekenen zodra de oudedagsreserve vrijvalt op het moment dat u het bedrijf staakt of verkoopt. U betaalt dan belasting over het hele bedrag aan oudedagsreserve dat u in de loop der jaren hebt opgebouwd.

Lagere belastingschrijf
Maar de oudedagsreserve is meer dan alleen uitstel, want als u gestopt bent met het bedrijf komt u meestal in een lagere belastingschijf terecht. Zit u bijvoorbeeld momenteel in een schijf waarin u 50% belasting moet betalen en komt u na pensioneren in een schijf terecht waarin u maar 30% betaalt, dan heeft u een nettovoordeel van 20% van de oudedagsreserve.

Fiscus stelt voorwaarden
De fiscus wil er zeker van zijn dat u de uitgestelde belasting straks ook daadwerkelijk kunt betalen. De storting in de oudedagsreserve is daarom beperkt tot de zekerheden die u aan de fiscus kunt bieden. Daarbij gaat het om het begrip "ondernemingsvermogen", dat eigenlijk hetzelfde is als het eigen vermogen.
Dus als uw bedrijf een eigen vermogen heeft van € 100.000, zult u nooit meer dan dat bedrag in totaal aan oudedagsreserve mogen opsparen. 

 

Terug...

Administratiekantoor JéDé
Jisse Dijkstra
Evertsmaad 23
8431 TC   Oosterwolde
T: (0516) 512832
E: j.dijkstra@jede-oosterwolde.nl

<

<

<
last updated: <
<