Downloads

Debiteurenbeheer
Het komt af en toe voor dat klanten niet kunnen of willen betalen. Dit kan natuurlijk verschillende oorzaken hebben. Toch is het goed om de vinger aan de pols te houden. Door het regelmatig versturen van betalingsherinneringen (aanmaningen), kunt u uw klant attenderen op zijn betalingsverzuim. Om juridische redenen is het beter om eerst een milde herinnering te sturen, zie voorbeeld, en vervolgens een dringender verzoek, zie volgend voorbeeld. Voor onze klanten kunnen ook wij de herinneringsbrieven verzorgen.

Model voor marge in- en verkooprekeningen
Bedrijven die van particulieren goederen inkopen en ook weer verkopen kunnen met behulp van ons model margerekeningen hun in- en verkoopadministratie vereenvoudigen. Download hieronder het model voor marge in- en verkooprekeningen.

Budgetmodel
Om een indruk te krijgen van uw inkomsten en uitgaven hebben wij voor u een model ontwikkeld. Dit model zal u helpen om inzicht te krijgen in uw gezinsbudget. Download hieronder het budgetmodel.

Factureringsregels
Binnen de BTW-wetgeving neemt de factuur een centrale plaats in. De factuur is voor de belastingplichtige het instrument om zijn recht op aftrek te laten gelden. Momenteel zijn er in de lidstaten van de EU behoorlijke verschillen in de regelgeving met betrekking tot het factureren. Een richtlijn van de Raad van de Europese Unie moet aan deze situatie een einde maken. Op grond van de richtlijn is per 1 januari 2004 ook de Nederlandse BTW-wetgeving aangepast. Onder meer heeft dit een beperkte uitbreiding van de verplichte factuurgegevens tot gevolg. Bij betalingen onder € 100,- is het beleid van de Belastingdienst vereenvoudigd, een kassabon volstaat, een tenaamstelling kan achterwege blijven, wel moet de betaling traceerbaar zijn, dus betaalt u zoveel mogelijk via uw bankpas.

Tijdsbestedingsformulier te downloaden.
Via dit formulier kunt u voor uw bedrijf een goede tijdsbestedingsoverzicht maken. Download hieronder het tijdsbestedingsformulier.

Kasmodel te downloaden!
U kunt nu een model downloaden voor het bijhouden, monitoren van uw kas (ontvangsten, uitgaven). Download hieronder het kasmodel.
     
 

 
 
 
 
 

Administratiekantoor JéDé
Jisse Dijkstra
Evertsmaad 23
8431 TC   Oosterwolde
T: (0516) 512832
E: j.dijkstra@jede-oosterwolde.nl

<

<

<
last updated: <
<